Kontakt

Aqua Club, s.r.o,

Vranov 558/10

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovenská Republika

E-mail: info@aqua-club.sk

IČO: 46 798 773

DIČ: 2023599985

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, č.ú.: 5033172098/0900

Kontaktujte nás